Stosownie do przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, jako firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego jesteśmy obowiązani do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego sprawozdania z przejrzystości działania.

Niezależnie od powyższych wymogów, przejrzystość działania i biznesowa uczciwość są zbieżne z naszymi podstawowymi wartościami.

Jednocześnie informujemy, iż rokiem obrotowym przyjętym przez naszą Kancelarię jest okres od 1 lipca do 30 czerwca.

Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok 2018 – 2019 dostępne jest tutaj.
Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok 2019 – 2020 dostępne jest tutaj.
Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok 2020 – 2021 dostępne jest tutaj.
Oświadczenie Zarządu o stosowanej przez firmę audytorską polityce w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów dostępne jest tutaj.
Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok 2021 – 2022 dostępne jest tutaj.
Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok 2022 – 2023 dostępne jest tutaj.