Oferujemy klientom szeroki zakres usług księgowych

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie spółki lub u klienta
 • Sporządzanie JPK
 • Sporządzanie i składanie deklaracji CIT, PIT, VAT i innych niezbędnych
  dokumentów wymaganych przepisami prawa
 • Prowadzenie ewidencji magazynowej oraz ewidencji środków trwałych
 • Reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Bankiem Polskim, Głównym Urzędem Statystycznym czy inne instytucje
 • Możliwość zdalnego prowadzenia ksiąg na oprogramowaniu klienta
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont i  Polityki Rachunkowości spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Sporządzenie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych)
 • Przygotowanie okresowych raportów finansowych zgodnie ze standardami Klienta
 • Doradztwo przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej
 • Ocenę stanu ksiąg i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa
 • Wyprowadzenie zaległości w księgach rachunkowych
 • Sporządzanie instrukcji: obiegu dokumentów, kasowej, materiałowej, inwentaryzacyjnej
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych dla podmiotów niebędących naszymi stałymi klientami
 • Opracowanie sprawozdania z działalności jednostki
 • Doradztwo przy łączeniu i podziale firm
 • Współpraca z audytorami Klienta

Nasz zespół

Witold Zawadzki

Członek zarządu
Warszawa

CEO || Audyt || Podróżnik, ulubiony kierunek - Azja

Małgorzata Zawadzka

Członek zarządu
Warszawa

Współpraca z klientami || Audyt || Miłośniczka kuchni świata

Marta Gerek

Kierownik Działu Księgowości
Warszawa

Księgowość || Podatki || Miłośniczka psów