Administracja kadrowa gwarantuje:

 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy
 • sporządzanie projektów umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz innych umów i dokumentów kształtujących stosunek pracy
 • doradztwo w zakresie tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • informowanie o konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich
 • kontrolę i informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP
 • ewidencjonowanie nieobecności m.in. urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, absencji chorobowej oraz innych nieobecności w pracy
 • rejestrację firmy w ZUS , PIP, US
 • rejestrację zatrudnionych osób w ZUS
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, dokumentów niezbędnych do ustalenia świadczeń z ubezpieczeń ( m.in. ZUS Z-3, ZUS Rp-7, ZUS Z-15 i inne )
 • bieżące informowanie pracodawców o zmianach w przepisach prawnych w aspekcie kadrowym,
 • reprezentację Klienta w przypadku kontroli organów

Usługi płacowe obejmują:

 • obliczanie i przygotowanie listy płac pracowników etatowych,
 • rozliczanie umów cywilno- prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych do ZUS ,PFRON
 • sporządzanie raportów dla osób ubezpieczonych ZUS RMUA,
 • kalkulację miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • terminowe wysyłanie deklaracji ubezpieczeniowych, podatkowych i innych do stosownych organów
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń, kart przychodów, kart zasiłkowych
 • sporządzanie rocznych deklaracji i informacji podatkowych, ubezpieczeniowych,
 • raportowanie dla potrzeb zarządu, księgowości, audytu,
 • reprezentację Klienta w sprawach bieżących i spornych przed urzędami

Nasz zespół

Witold Zawadzki

Członek zarządu
Warszawa

CEO || Audyt || Podróżnik, ulubiony kierunek - Azja

Małgorzata Zawadzka

Członek zarządu
Warszawa

Współpraca z klientami || Audyt || Miłośniczka kuchni świata

Marta Gerek

Kierownik Działu Księgowości
Warszawa

Księgowość || Podatki || Miłośniczka psów