Usługi doradztwa podatkowego:

 • Transfer Pricing – dokumentacja Podatkowa dla transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Bieżące Doradztwo „ad hoc” w zakresie podstawowych zagadnień podatkowych
 • Usługa ta może zostać rozszerzona o analizy umów pod kątem związanych z nimi ryzyk podatkowych jak również o doradztwo zakresie prawa bilansowego w tym także międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Na życzenie klienta „bieżące doradztwo ad hoc” może zostać rozszerzone o cykliczne przeglądy podatkowe wybranych podatków.
 • Przeglądy Podatkowe w zakresie jednego z występujących lub wszystkich występujących w Firmie podatków za konkretny miesiąc, za kilka miesięcy lub za cały rok obrotowy
 • Opinie podatkowe
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów wynagrodzeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Weryfikacja i doradztwo w zakresie obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości
 • Obsługa postępowania podatkowego, skarbowego oraz sądowo-administracyjnego
 • Dokumentacje podatkowe (transfer pricing documentation), których posiadanie w określonych przypadkach jest wymagane przez prawo podatkowe
 • Analizy służące obniżeniu obciążeń podatkowych Klientów w ramach możliwości dopuszczanych w polskim systemie prawnym

Nasz zespół

Witold Zawadzki

Członek zarządu
Warszawa

CEO || Audyt || Podróżnik, ulubiony kierunek - Azja

Małgorzata Zawadzka

Członek zarządu
Warszawa

Współpraca z klientami || Audyt || Miłośniczka kuchni świata

Marta Gerek

Kierownik Działu Księgowości
Warszawa

Księgowość || Podatki || Miłośniczka psów