Usługi audytorskie

  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Badanie planów połączenia,podziałów, przekształcenia spółek
  • Przeglądy sprawozdań finansowych rocznych i śródrocznych
  • Wyceny wartości przedsiębiorstwa, rynkowej wartości udziałów, poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa, aportów
  • Doradztwo przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej
  • Ocenę stanu ksiąg i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa
  •  Wyprowadzenie zaległości w księgach rachunkowych
  • Sporządzanie instrukcji: obiegu dokumentów, kasowej, materiałowej, inwentaryzacyjnej

Nasz zespół

Witold Zawadzki

Członek zarządu
Warszawa

CEO || Audyt || Podróżnik, ulubiony kierunek - Azja

Małgorzata Zawadzka

Członek zarządu
Warszawa

Współpraca z klientami || Audyt || Miłośniczka kuchni świata

Marta Gerek

Kierownik Działu Księgowości
Warszawa

Księgowość || Podatki || Miłośniczka psów